Začeli smo s snovanjem zgodb v edinstveni kampanji ozaveščanja o nasilju, nadaljevali pa s svetovanjem pri celostni komunikacijski in vizualni prenovi društva pred častitljivo 30. obletnico ustanovitve. Sodelavce naročnika smo z delavnicami in urednikovanjem pripravili do tega, da vsebine začnejo pripovedovati skozi zgodbe, ne zgolj suhoparna sporočila in statistike.

  •  Začetek sodelovanja:
  • september 2018

  •  Naročnik:
  • Društvo SOS

Boris Beja

Boris Beja je vsestranski umetnik, ki se ukvarja s fotografijo, prostorskimi postavitvami in kiparstvom. Njegovo delo raziskuje družbeno ranljive skupine, ki so zaradi različnih dogodkov osebnih, političnih ali socialnih odrinjeni na rob družbe. Trenutno dela v Pionirskem domu v Ljubljani in organizira delavnice in izobraževanja za najmlajše in mladostnike.

Tadej Vaukman

Tadej Vaukman se ukvarja s fotografijo 15 let. Svoje delo redno predstavlja na razstavah, fotografije pa objavlja tudi v najrazličnejših fanzinih in drugih publikacijah. Uveljavil se je s preprosto, domačo ad hoc fotografijo, tisto, ki jo sami pogosto zavržemo, ker nismo prepričani o njeni kvaliteti. Najbolje se počuti, ko fotografsko raziskuje lasten intimni svet, intimo svojih prijateljev ali najbližjih družinskih članov – dedka in babice. Od leta 2014 izdaja lastno serijo fanzinov s področja fotografije pod naslovom 585 ZINES.

Hana Karim

Hana Karim se je uveljavila kot oblikovalka keramike. V razmeroma kratkem času, so njeni umetniško-obrtniški izdelki postali pravi hit in obvezni uporabni dodatki v naših domovih. Njeno delo temelji na sodelovanju z zainteresirano publiko, saj jo zmore na pravi način motivirati in opogumiti, da se ustvarjalno izraža in na skupinskih delavnicah tudi povezuje in izmenjuje razno razne izkušnje.

Nina Koželj

Nina Koželj se je uveljavila kot grafičarka, kiparka in slikarka. Pri svojem delu se s humorjem in uporabo raznih materialov pogosto loteva lika ženske kot »pramotiva«, ki nas spremlja skozi občo kulturno zgodovino človeštva. Njena ženska je samozavestna posameznica, ki kljubuje razno modnim trendom in se pogumno vključuje v širšo družbo ne le kot »pramati« ampak tudi kot uspešna, zadovoljna, emancipirana posameznica z jasnimi cilji za prihodnost.

Mina Fina

Mina Fina je vsestranska umetnica, grafična oblikovalka, ljubiteljica knjig in vsega dobrega, kar nam prinese življenje skozi vsak sleherni dan. Z veliko mero intuicije, emocij in empatije se loteva pogleda sodobne družbe na položaj ženske in njene spreminjajoče se vloge v sodobni družbi. Najraje riše, izdeluje knjige in zine ter programira vizualna ozadja raznim glasbenim nastopom.