Začeli smo s snovanjem zgodb v edinstveni kampanji ozaveščanja o nasilju, nadaljevali pa s svetovanjem pri celostni komunikacijski in vizualni prenovi društva pred častitljivo 30. obletnico ustanovitve.

  •  Začetek sodelovanja:
  • September 2018

  •  Naročnik:
  • Društvo SOS telefon